BAR: 42.11 N, 19.10 E, 6 m
Visina u modelu: 306 m
  Nedjelja Ponedjeljak Utorak
Tmin 20.1 20.6 21.2
Tmax 25.1 26.8 26.9
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH
RH RH
03 0.0 0.0 0.0
56. 61. 54.
06 0.0 0.0 0.0
60. 67. 63.
09 0.0 0.0 0.0
64. 72. 71.
12 0.0 0.0 0.0
61. 67. 78.
15 0.0 0.0 0.0
75. 65. 68.
18 0.0 0.0 0.0
64. 63. 59.
21 0.0 0.0 0.0
48. 44. 48.
24 0.0 0.0 0.0
57. 53. 54.
  18.08.2019. 19.08.2019. 20.08.2019.