BUDVA: 42.28 N, 18.81 E, 5 m
Visina u modelu: 135 m
  Utorak Srijeda ńĆetvrtak
Tmin 12.4 12.3 13.4
Tmax 13.4 14.7 16.2
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH
RH RH
03 0.0 0.0 0.0
67. 84. 57.
06 0.0 0.0 0.0
71. 75. 56.
09 0.0 0.0 0.0
77. 63. 57.
12 0.2 0.0 0.0
87. 58. 57.
15 0.0 0.0 0.0
80. 54. 50.
18 0.0 0.0 0.0
76. 58. 44.
21 0.0 0.0 0.0
76. 53. 52.
24 0.0 0.0 0.0
66. 58. 54.
  25.04.2017. 26.04.2017. 27.04.2017.