KOTOR: 42.50 N, 18.74 E, 1 m
Visina u modelu: 567 m
  Utorak Srijeda ńĆetvrtak
Tmin 11.2 10.5 9.2
Tmax 18.7 20.3 20.6
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH
RH RH
03 0.0 0.0 0.0
40. 36. 80.
06 0.0 0.0 0.0
59. 52. 56.
09 0.0 0.0 0.0
60. 56. 52.
12 0.0 0.0 0.0
61. 56. 60.
15 0.0 0.0 0.0
59. 59. 60.
18 0.0 0.0 0.0
50. 49. 56.
21 0.0 0.0 0.0
34. 52. 43.
24 0.0 0.0 0.0
32. 82. 79.
  25.09.2018. 26.09.2018. 27.09.2018.