PODGORICA: 42.40 N, 19.26 E, 49 m
Visina u modelu: 100 m
  Srijeda ńĆetvrtak Petak
Tmin 2.3 -2.4 3.6
Tmax 12.4 7.8 9.2
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH
RH RH
03 0.1 0.0 0.1
100. 75. 85.
06 0.1 0.0 1.1
100. 83. 97.
09 0.8 0.0 0.6
100. 66. 98.
12 0.0 0.0 0.3
98. 62. 97.
15 0.0 0.0 0.0
100. 95. 99.
18 0.0 0.0 0.3
92. 75. 99.
21 0.0 0.0 1.4
83. 68. 100.
24 0.0 0.0 0.2
77. 74. 98.
  17.01.2018. 18.01.2018. 19.01.2018.