PODGORICA: 42.40 N, 19.26 E, 49 m
Visina u modelu: 100 m
  Srijeda ńĆetvrtak Petak
Tmin 14.0 14.4 14.3
Tmax 32.1 28.6 35.1
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH
RH RH
03 0.4 0.0 0.0
67. 64. 67.
06 4.1 0.0 0.0
72. 56. 52.
09 3.1 0.1 0.0
71. 40. 41.
12 0.8 0.0 0.0
54. 38. 35.
15 0.0 0.4 0.0
48. 48. 48.
18 0.0 0.0 0.0
71. 60. 67.
21 0.0 0.0 0.0
72. 60. 70.
24 0.0 0.0 0.0
65. 67. 62.
  26.07.2017. 27.07.2017. 28.07.2017.