SAVNIK: 42.90 N, 19.00 E, 825 m
Visina u modelu: 1237 m
  Utorak Srijeda ńĆetvrtak
Tmin 10.8 11.2 11.0
Tmax 22.5 23.5 25.0
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH
RH RH
03 0.0 0.0 0.0
70. 86. 62.
06 0.0 0.0 0.0
65. 80. 65.
09 0.0 0.0 0.0
55. 80. 63.
12 0.3 0.1 0.0
75. 81. 62.
15 0.2 0.0 0.0
82. 78. 66.
18 0.7 0.0 0.0
88. 98. 71.
21 0.0 0.0 0.0
76. 95. 51.
24 0.0 0.0 0.0
84. 82. 44.
  11.06.2019. 12.06.2019. 13.06.2019.