TIVAT: 42.40 N, 18.64 E, 2 m
Visina u modelu: 58 m
  Srijeda ńĆetvrtak Petak
Tmin 21.0 18.9 18.7
Tmax 26.1 23.4 26.6
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH
RH RH
03 0.0 0.0 0.0
59. 67. 63.
06 0.0 0.0 0.0
66. 68. 67.
09 0.0 0.0 0.0
66. 66. 65.
12 0.0 0.3 0.0
64. 72. 75.
15 0.0 0.4 0.0
75. 74. 74.
18 0.0 0.6 0.0
84. 80. 80.
21 0.0 0.0 0.0
73. 66. 67.
24 0.0 0.0 0.0
64. 65. 61.
  26.07.2017. 27.07.2017. 28.07.2017.