TIVAT: 42.40 N, 18.64 E, 2 m
Visina u modelu: 58 m
  Nedjelja Ponedjeljak Utorak
Tmin 18.7 20.8 21.7
Tmax 24.8 25.7 26.9
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH
RH RH
03 0.0 0.0 0.0
61. 55. 55.
06 0.0 0.0 0.0
65. 65. 65.
09 0.0 0.0 0.0
59. 70. 81.
12 0.0 0.0 0.0
69. 71. 81.
15 0.0 0.0 0.0
76. 77. 79.
18 0.0 0.0 0.0
79. 76. 66.
21 0.0 0.0 0.0
68. 65. 63.
24 0.0 0.0 0.0
59. 60. 61.
  18.08.2019. 19.08.2019. 20.08.2019.