18.01.2018. 06UTC
Tmax
(oC)
Tmin
(oC)
RR/24
(mm)
Snijeg
(cm)
H.NOVI
14.2
4.8
5.0
---