19.09.2017. 06UTC
Tmax
(oC)
Tmin
(oC)
RR/24
(mm)
Snijeg
(cm)
H.NOVI
28.0
15.3
0.0
---