Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

19.09.2017.
Temperatura mora u 13:00h

Budva: 24Herceg Novi: 24Bar: 24Ulcinj: 24Petrovac: 23

Interactive

Kontakt Forum

PLIMA I OSEKA

Prognoza za Luku Bar Plima i osjeka

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
12. Aug 2017.
Pravilnik za male nabavke

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list RCG“ broj 49/17), direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju donosi:

Pravilnik za sprovođenje postupka za nabavku male vrijednosti
Category:Aktuelnosti