Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Projekti

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
CoRE
 
„Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoline
i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra
u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore“ – CoRE


Projekat „CoRE“ je EU/IPA projekat iz komponente II, Mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoline, prirode i kulturne baštine. Lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i Crnogorsko primorje.

Opšti cilj projekta je doprinijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana.

Specifični ciljevi su:
  • izraditi novu nautičku kartu sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod uticajem erozije i jačine talasa;

  • povećati opšte znanje učesnika projekta o pomorskom dobru i održive litoralizacije u prekograničnom području.
Očekivani rezultati projekta su:
  • Upravljanje projektom čime se povećava institucionalni kapaciteti za korištenje EU sredstava;

  • Unapređenje zaštite i očuvanje obale kroz prekograničnu saradnju i zajedničku podršku, institucionalno jačanje i razmjena podataka;

  • Uspostavljanje „new zero“/“nultog stanja“ i sigurnosne preporuke prema prikupljenim podacima za osjetljiva i promjenjiva okruženja delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren kao i uticaj na Dubrovačke zidine, i to sve kroz hidrografski premjer naučne podatke;

  • Osigurana široka vidljivost projekta, a samim tim i podizanje javne svijesti o osnovnim „pravima“ morske obale, što je formulisano kroz pomorske propise i daleko najvažniji program Integrated Coastal Zone Management i novim naučnim spoznajama.

Hrvatski partneri u projektu su:
  • Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) kao funkcionalni vodeći partner
  • Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje (IMP).
Crnogorski partneri na projektu su:
  • Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS)
  • Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD).
Saradnik na projektu je PAP/RAC iz Splita.

Projekat je započeo u januaru 2016. godine. Predviđeno vrijeme trajanja je 23 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta za obje strane iznosi 569.876,39eura. HHI kao korisnik evropskih sredstava će dobiti iznos od 276.196,49 eura, a od toga 223.277,24 eura bespovratnih sredstava. Ukupno sufinansiranje HHI-a i IMP-a iznosi 52.919,25 eura. ZHMS i JPMD će dobiti iznos od 259.869,48 eura, a od toga 220.889,06 eura bespovratnih sredstava. Ukupno sufinansiranje sa crnogorske strane iznosi 38.980,42 eura.

Aktivnosti:
Svečana konferencija u Podgorici (oktobar 2015)
Inicijalni sastanak u Dubrovniku (april 2016)
Drugi organizacioni i tehnički sastanak (decembar 2016)