ankara escort antalya escort bayan bursa escort bayan Etiler escort ankara escort ankara escort mersin escort izmir escort ümraniye escort kadıköy escort kadıköy Escort Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju :: AMS
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
AMS
 
Prva istraživanja vezana za automatizaciju mjerenja u meteorologiji u okviru ZHMS vršena su od 1996. do 1999. godine.
1998. je eksperimentalno u Podgorici puštena u rad stanica METEOMONT koja je dobrim dijelom bila produkt rada i inovacija zaposlenih u Zavodu. Ipak, došlo se do stanovišta da je isplativije opremu nabavljati od renomiranih proizvođača, a stečena znanja koristiti u održavanju i korišćenju nabavljene opreme. Prvu automatsku meteorološku stanicu Zavod je nabavio 2000. godine, a nakon deset godina na svim meteorološkim stanicama I reda (Ulcinj, Bar, Herceg Novi, Podgorica, Cetinje, Nikšić, Kolašin, Žabljak i Pljevlja) je instalirana automatska mjerna oprema (Lambrecht GmbH) sa kojih podaci do centrale u Podgorici posredstvom GPRS-a stižu svakih 10 minuta.

Stanice su opremljenje sledećim senzorima:
-temperatura i relativna vlaznost
-brzina i smjer vjetra
-globalno sunčevo zračenje
-količina padavina
-atmosferski pritisak
-temperatura zemljišta na 5 dubina

Automatska mjerna oprema (sa senzorima za temperaturu i relativnu vlažnost, kao i za količinu padavina) je postavljena i na klimatološkim stanicama Budva, Bijelo Polje i Kotor, kao i na padavinskim stanicama Danilovgrad, Virpazar i Dragovića Polje a plan je da se u narednom periodu u potpunosti automatizuju mjerenja i na svim klimatološkim i većem broju padavinskih stanica

Neki od parametara, u grafičkom obliku (za 24 sata i za 7 dana), sa devet glavnih stanica sada su i vama dostupni.

Najsvježiji podaci sa automatskih stanica

Podaci sa automatskih stanica se ažuriraju svakih 10 minuta

Za dobijanje lokalnog vremena dodajte jedan sat na vrijeme prikazano u tabeli
station   date     time   T    H    GR    P    RR    WD    WS    GUST   

BAR     23.10.2017  23:10   14.67  40.60  0.00   1003.10 0.00   32.00  7.40   14.30  
CETINJE   23.10.2017  23:10   7.49   62.40  0.00   930.70  0.00   302.00  2.30   4.50   
HERCEGNOVI  23.10.2017  23:10   10.14  61.40  0.00   1000.10 0.00   323.00  1.40   3.00   
PODGORICA  23.10.2017  23:10   13.52  45.50  0.00   998.90  0.00   73.00  3.40   11.00  
KOLASIN   23.10.2017  23:10   4.47   79.00  0.00   899.00  0.00   34.00  3.30   5.90   
ZABLJAK   23.10.2017  23:10   0.39   89.80  0.00   844.60  0.00   284.00  5.10   8.60   
PLJEVLJA   23.10.2017  23:10   4.25   96.20  0.00   917.30  0.00   47.00  0.70   1.50   
NIKSIC    12.06.2016  18:10   13.1   100.0  1.0   935.4  1.2   166.3  1.7   3.6   
ULCINJ    23.10.2017  23:10   10.90   68.00   0.00    1003.80  0.00    1.80   2.80   26.30