Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Ekologija
Sektor za životnu sredinu RHMZ-a sastoji se iz dvije organizaciono-programske jedinice: Centra za hemiju i Odjeljenja za biologiju, koje stručno-tematski obuhvataju medijume vazduha, vode i tla. Programski i metodološki, Sektor je oslonjen na odgovarajuće programe Svjetske meteorološke organizacije (SMO) i participira u njima na lokalnom nivou.

U skladu sa zakonskim ovlaštenjima, ova služba svake godine vrši permanentnu kontrolu kvaliteta površinskih i podzemnih voda i vazduha na teritoriji Crne Gore. Cilj ovih ispitivanja je utvrđivanje stanja i promjena vodnog bilansa i kvalitativnog sastava voda, tj. utvrđivanje klase boniteta površinskih voda, kao i kontrola i ocjena nivoa zagađenosti vazduha u prizemnom sloju atmosfere. Ocjena kvaliteta voda i vazduha donosi se u skladu sa zakonskim propisima. Metodologija rada u svim fazama uzorkovanja, analize i obrade podataka je potpuno standardizovana.

Laboratorija je prvi put akreditovana 2010. godine i sertifikat se uredno obnavlja u skladu sa pravilima akreditacije.

sertifikat 2014

Osim nacionalnog programa monitoringa životne sredine, Sektor participira u realizaciji međunarodnih programa: Program praćenja prekograničnog zagađenja vazduha (EMEP) i Program praćenja zagađivanja Sredozemnog mora sa kopna (MEDPOL).

Obrađeni podaci o stanju životne sredine i ocjena stanja kvaliteta vazduha i voda objavljuju se u Godišnjim izvještajima, koji se arhiviraju i dostavljaju nadležnom Ministarstvu i drugim zainteresovanim korisnicima.

Ostale aktivnosti Sektora:

  • Realizacija stručno-naučnih interdisciplinarnih programa, studija i projekata u oblasti životne sredine u Crnoj Gori, izrada Katastara emisije zagađivača, izrada stručnih podloga za prostorne planove i sličnih stručno-naučnih aktivnosti u nacionalnom, prekograničnom i širem internacionalnom kontekstu
  • Učešće u radnim grupama i drugim aktivnostima organa Vlade Crne Gore u dizajniranju politika i propisa u oblasti životne sredine
  • Analitičke i konsalting usluge iz oblasti zaštite životne sredine trećim licima
  • Informisanje javnosti o rezultatima mjerenja preko javnih medija
  • Učešće na naučnim konferencijama uz pripremu naučnih radova na osnovu obrade rezultata redovnog monitoringa vazduha i voda
  • Didaktičko-nastavne usluge srednjoškolcima i studentima.