Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Seizmologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Seizmologija
Novom Uredbom o organizaciji i radu državnih organa Vlade Crne Gore, od 1. jula 2012. godine, Hidrometeorološki i Seizmološki zavodi su administrativno spojeni u jedinstveni državni organ uprave, koji sada nosi ime Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, te dosadašnji Seizmološki zavod (http://www.seismo.co.me) nastavlja istu djelatnost u okviru Sektora za seizmologiju tog zajedničkog Zavoda.

Djelatnost Sektora za seizmologiju ima poseban značaj u našem društvu izloženom dejstvu zemljotresa, a kratko se može izraziti kao dio opšte misije sprječavanja katastrofa i jačanja pripremljenosti naše društvene zajednice na vanredne situacije uslovljene realizacijom zemljotresnog hazarda.

Sektor za seizmologiju obavlja poslove koji obuhvataju kontinualni seizmički i geodinamički monitoring teritorije Crne Gore i okruženja, utvrđivanje seizmičkih parametara za projektovanje objekata, kao i brojna druga proučavanja seizmoloških podataka za potrebe razvoja i unapređenja ukupnog znanja o geološkim i geofizičkim procesima pripreme i događanja zemljotresa na teritoriji Crne Gore i njihovog dejstva na građevinske objekte i infrastrukturne sisteme.

Osnovni cilj ovih aktivnosti je stvaranje preduslova za smanjenje štetnih posljedica eventualnih razornih zemljotresa, kroz obezbjeđenje kvalitetnog saznanja i dokumentacione osnove o seizmičnosti i realnom stepenu seizmičke opasnosti u Crnoj Gori.

Seizmički i geodinamički monitoring Crne Gore se obavlja korišćenjem 3 vrste geofizičkih mreža: seizmološke, geodinamičke i akcelerografske mreže stanica.

Seizmološka mreža, koju čini 14 vrlo savremeniih stanica na teritoriji Crne Gore, namijenjena je registrovanju i proučavanju zemljotresa, ne samo na području naše države, već i cijelog šireg, seizmički uticajnog regiona (http://www.seismo.co.me/Seizmoloska_mreza.htm).

Geodinamička mreža stanica Crne Gore je namijenjena veoma preciznom osmatranju pomjeranja segmenata zemljine kore (milimetarskog ranga), kroz mjerenje promjena prostornog položaja permanentnih GPS stanica (stanica sa globalnim satelitskim pozicioniranjem) tokom vremena, koje nastaju kao posljedica tektonskih procesa, što se direktno može dovesti u vezu sa aktivnim lokalnim i regionalnim procesima pripreme zemljotresa (http://www.seismo.co.me/GPS_mreza.htm).

Mrežom akcelerografa se osmatra dejstvo jačih zemljotresa na objektima i tlu u obliku funkcija ubrzanja u tačkama osmatranja, koje se koriste za potrebe projektovanja seizmički sigurnih objekata, kao i za utvrđivanje realnog stepena seizmičkog hazarda i očekivanog nivoa seizmičkog rizika.

Odmah nakon registrovanja zemljotresa na teritoriji Crne Gore i širem regionu, u Sektoru za seizmologiju se obavlja urgentna obrada seizmoloških podataka, u automatskom (http://www.seismo.co.me/Lista_zemljotresa.htm) i manuelnom obliku (http://www.seismo.co.me/web/Posljednji_zemljotres.htm). U roku od samo nekoliko minuta, rezultati analize zemljotresa se saopštavaju na Internet prezentaciji Zavoda (sada Sektora za seizmologiju) i dostavljaju relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i sredstvima javnog informisanja. Pored osnovnih informacija o prostornom položaju epicentra, magnitudi zemljotresa i dubini žarišta, podaci sadrže i prognozu intenziteta dejstva seizmičkih talasa i eventualnih očekivanih šteta na građevinskim objektima, kako u zoni epicentra, tako i na cijelom prostoru Crne Gore i okruženja.