Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.06.2018.
Temperatura mora u 13:00h

Budva: 26Herceg Novi: 24Bar: 23Ulcinj: 23Petrovac: 14

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
11. Jun 2018.
Sastanak u Ohridu

Predstavnici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju-Sektor za hidrologiju, učestvovali su na sastanku Tehničke radne grupe u okviru projekta „Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan“.

Sastanak je održan u Ohridu, Makedonija, u periodu 5.6. do 8.6.2018. godine, pod pokroviteljstvom njemačke Agencije za razvoj Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Naime, riječ je o projektu čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta za adaptaciju na klimatske promjene i unaprijeđeno upravljanje rizikom od poplava u zemljama sliva Drim/Bojana. Pored Crne Gore, u projektu koji finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, učestvuju i Makedonija, Albanija i Kosovo.
Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prognoziranja poplava u slivu Drim/Bojana, kroz stalnu podršku hidrometeorološkim službama u četiri zemlje i poboljšanje raspoloživosti i razmjenjivanja njihovih hidroloških i meteoroloških podataka. U tu svrhu, jedna od aktivnosti projekta je i izrada hidrološkog modela, koji će služiti za razvoj sistema upozorenja na moguće poplave u slivu Bojane i Drima. Nakon završetka projekta, direktni korisnik modela za Crnu Goru biće Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. Za potrebe funkcionisanja modela, u prethodnom periodu kroz projekat je nadograđeno i obnovljeno 10 stanica (hidroloških i meteoroloških), koje obezbjeđuju real-time podatke.
Takođe, osim hidrološkog modela, u sklopu projektnih aktivnosti planirana je i izrada hidrauličkog modela za područje Skadarskog jezera i rijeke Bojane za Crnu Goru i Albaniju, a u svrhu smanjenja rizika od poplava. Za izradu modela zadužen je tim sa Univerziteta iz Braunschweig (Njemačka), a direktni korisnik modela biće Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju iz Crne Gore, kao i IGEWE (Hidrometeorološki institut) iz Albanije.
Naredni sastanak Tehničke radne grupe planiran je za kraj oktobra i biće održan u Crnoj Gori.
Category:Aktuelnosti