Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ZHMS CG

Crna Gora

O nama


           Atmosfera i hidrosfera su promjenama najpodložniji dio prirodne sredine i praćenje promjena i stanja u njima je potreba i obaveza svake države. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je državna institucija koja ima taj zadatak u Crnoj Gori.
         Zabilješke o prirodnim nepogodama, prije svega o pojavama suše i poplava, koje je uvijek pratila glad i migracije stanovništva, nalazimo u istorijskim dokumentima iz 17., 18. i 19. vijeka. Prva sistematska mjerenja u slobodnoj Crnoj Gori počela su 1. septembra 1882.god. u Podgorici, koja je organizovao dr Petar Miljanić. To su bila mjerenja osnovnih klimatskih elemenata temperature vazduha, padavina, vlažnosti vazduha, vazdušnog pritiska i pravca vjetra. U isto vrijeme, tokom 1882.godine, otpočela su meteorološka mjerenja za potrebe pomorstva u Baru i Ulcinju, da bi od 1887.godine počelo sa mjerenjima u Cetinju i Nikšiću, a kasnije i u ostalim gradskim naseljima Knjaževine Crne Gore.
        Jedinstvena meteorološka služba u Crnoj Gori uspostavljena je 1931. i funkcionisala je do 1941.godine.
Donošenjem Uredbe o formiranju Hidrometeorološke službe u Crnoj Gori od strane Vlade NRCG, 20. decembra 1947.godine, kao državnog organa pri Vladi RCG, otpočeo je rad Hidrometeorološkog zavoda. Dotadašnje padavinske, pomorske meteorološke, klimatološke, sinoptičke, agrometeorološke i hidrološke stanice, koje su se nalazile pod nadzorom i u sastavu vojske, prešle su u nadležnost Hidrometeorološkog zavoda.
         Novom Uredbom o organizaciji i radu državnih organa Vlade Crne Gore, od 1. jula 2012. godine, Hidrometeorološki i Seizmološki zavodi su administrativno spojeni u jedinstveni državni organ uprave, koji sada nosi ime Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, te dosadašnji Seizmološki zavod nastavlja istu djelatnost u okviru Sektora za seizmologiju tog zajedničkog Zavoda.

ORGANIZACIJA I KONTAKTI:
DIREKTOR
Dušica Brnović, Direktorica
Tel/faks: +382 20 655 183/197
E-mail: dusica.brnovic@meteo.co.me
SEKTOR ZA METEOROLOGIJU I KVALITET VAZDUHA  

pomoćnik/ca direktora/ce - UPRAŽNJENO
Rukovodilac Sektora za meteorologiju i kvalitet vazduha
Tel/faks: +382 20 226 183/197
E-mail:  /

SEKTOR ZA METEOROLOGIJU
I KVALITET VAZDUHA

Odsjek za analizu i prognozu vremena
UPRAŽNJENO, načelnik
Tel/faks: + 382 20 655 183/197
E-mail:  /

Odsjek za numeričko modeliranje, satelitsku i radarsku meteorologiju
Angel Marčev, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045/197
E-mail: angel.marcev@meteo.co.me

Odsjek za meteorološki monitoring
Miraš Drljević, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/197
E-mail: miras.drljevic@meteo.co.me
 

Odsjek za klimatologiju
Slavica Micev, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 431/197
E-mail: slavica.micev@meteo.co.me

Odsjek za primijenjenu meteorologiju i klimatske promjene
Mirjana Ivanov, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 125
E-mail: mirjana.ivanov@meteo.co.me

Odsjek za kvalitet vazduha                                                                                                                    mr Ljubodrag Samardžić, načelnik
Tel/faks: + 382 20 655 183/197
E-mail:  ljubodrag.samardzic@meteo.co.me

SEKTOR ZA HIDROLOGIJU I KVALITET VODA

pomoćnik/ca  direktora/ce - UPRAŽNJENO
Rukovodilac Sektora za hidrologiju i kvalitet voda, Sektora za hidrografiju i Sektora za seizmologiju
Tel/faks: +382 20 655 183/197
E-mail: /

SEKTOR ZA HIDROLOGIJU   

I KVALITET VODA

 

Odsjek za hidrološki monitoring
Nevzeta Aliliović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 435/197
E-mail: nevzeta.alilovic@meteo.co.me
 

Odsjek za hidrometriju
mr Golub Ćulafić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045
E-mail: golub.culafic@meteo.co.me

Odsjek za hidrološke analize
Mirjana Popović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 118
E-mail: mirjana.popovic@meteo.co.me

Odsjek za kvalitet voda
mr Nevenka Tomić, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 121
E-mail: nena.tomic@meteo.co.me

SEKTOR ZA HIDROGRAFIJU

 

SEKTOR ZA HIDROGRAFIJU

Odsjek za hidrografiju i okeanografiju
mr Luka Ćalić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 227
E-mail: luka.calic@meteo.co.me

Odsjek za geodeziju i pomorsku kartografiju
mr Radovan Kandić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 227
E-mail: radovan.kandic@meteo.co.me

SEKTOR ZA SEIZMOLOGIJU

SEKTOR ZA SEIZMOLOGIJU

Odsjek za inženjersku seizmologiju
mr Jadranka Mihaljević, načelnica
Tel/faks: +382 20 648 146
E-mail: mihaljevic@seismo.co.me

Odsjek za analizu i obradu seizmoloških podataka
Milena Tomanović, načelnica
Tel/faks: +382 20 648 146
E-mail: tomanovic@seismo.co.me

OSTALO

Odjeljenje za informacioni sistem

Mirjana Spalević, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 124
E-mail: mirjana.spalevic@meteo.co.me

Odjeljenje za međunarodnu saradnju

Spec.sci. Ivana Adžić, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 548/197
E-mail: ivana.adzic@meteo.co.me

Služba za opšte poslove i finansije

Načelnik/ca -  MIROVANJE
Tel/faks: +382 20 655 158/197
E-mail: /

Kancelarija za opšte poslove - Mladenka Kruščić, šefica                                                                   Kancelarija za računovodstveno finansijske poslove - Milica Mihaljević, šefica (Službenica za javne nabavke)

 
 
DOKUMENTI:

SPISAK ZAPOSLENIH                     

SPISAK zaposlenih.pdf

SPISAK FUNKCIONERA

Zarada funkcionera ZHMS CG.pdf


19
Jun 2024.
Narednih dana izuzetno visoke temperature.
24
Maj 2024.
Lidija Vujović preminula je iznenada 18.05.2024. godine.
MJESEC EDUKACIJE - Pogledajte današnji edukativni video: Najčešće korišćeni termini u seizmologiji 3.

Vidi sve aktivnosti


HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Peljar
Popis svjetala
Papirna karta

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197